Informationer på www.azidose-nancy.de skal først og fremmest tjene til at give et overblik. Oplysninger på hjemmesiden tjener kun til informationsbrug og kan ikke erstatte en professionel lægelig rådgivning eller autoriserede lægers behandling.

 

Informationerne på www.azidose-nancy.de handler om massage og vejledning til kostvaner og har en generel informativ karakter. Derfor skal du altid ved helbredsproblemer søge professionel lægelig bistand til vurdering af risici, bivirkninger osv. ved en alternativ azidose behandling.

 

Anbefalede drikke, f.eks. Cellagon, som er særlige drikkevarer, kan støtte en ændring af kostvaner. Anses dog kun som kosttilskud og erstatter ikke en sund og varieret kost.

 

Artiklerne på www.azidose-nancy.de vedrørende syre-base- og dorn breuss-massage og ernæringsvaner i dag er kun kortfattet og generel information. Informationerne heri kan ikke erstatte en nødvendig lægekonsultation.

Azidose-nancy.de kan ikke drages til ansvar, det være sig direkte eller indirekte, for nogen handling, skade, gene, personligt tab eller anden konsekvens, som brugerne direkte eller indirekte måtte foretage/lide som følge af brug af informationerne på www.azidose-nancy.de

 

Azidose-nancy.de indeholder links til andre hjemmesider, bl.a. under fanen ”Events”. Disse links drives af andre erhvervsdrivende. Azidose-nancy.de fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af disse hjemmesider.

Denne hjemmeside eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges[B1]  eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden forudgående udtrykkelig skrifteligt tilladelse fra www.azidose-nancy.de, jf.lov om ophavsret. Alt indhold på hjemmesiden, som f.eks. tekst, grafik, logo, ikoner, tilhører www.azidose-nancy.de Billeder på hjemmesiden er fra © M.studio – fotolia.com eller er egne billeder og tilhører www.azidose-nancy.de

 

Alt software anvendt på denne side tilhører Martin von der Stein (Leverandør).

 

Når du frivilligt formidler personoplysninger, som f.eks. navn og e-mail, samt personlige beskeder via kontaktformularen under fanen kontakt på hjemmesiden www.azidose-nancy.de eller direkte via e-mail eller anden post, gemmer og anvender vi disse oplysninger med henblik på at yde dig den service, du har bedt om (f.eks. besvarelse af spørgsmål via e-mail, svare på din feedback på hjemmesiden osv.).

 

Som bruger har du ret at få information om de oplysninger, der er gemt om dig, samt forlange, at forkerte oplysninger hhv. rettes eller slettes. Dine indsigelser, spørgsmål, begæring om information eller sletning af dine personlige data skal rettes til mig via e-mail.

Du få hurtigst muligt et svar vedrørende din henvendelse.

 

www.azidose-nancy.de © Aabenraa,2014


 

 

 

Copyright © 2013-2021 by Nancy Mesch. All Rights Reserved.